De zendingsdrang van ijzervreters en houwdegens

Hulp in plaats van wapens

Jan Gruiters

general_james_mattis

De Volkskrant schreef over het buitenland als verkiezingsthema. Dat is best opmerkelijk. Want meestal gaan verkiezingen over thema’s als zorg, werk en koopkrachtplaatjes. Het buitenland speelt zelden een rol. Nu is dat anders. En we kennen de oorzaak. Ontwikkelingen ver weg zijn van grote invloed op ons leven. Buitenland en binnenland zijn nauwer met elkaar verbonden.

Deze verknooptheid hebben we de laatste jaren sterker ervaren. Extremisme dat floreert op de puinhopen van oorlogsgeweld ver weg bedreigt ook onze veiligheid. Mensen op de vlucht voor oorlog en repressie zoeken veiligheid, ook bij ons. Jonge migranten in mislukte staten zoeken een betere toekomst, ook bij ons. Het oorlogsgeweld in Oekraïne maakt slachtoffers, ook onder ons. MH17 verwondde het hart van Nederland.

Angst voor terrorisme, geweld aan Europa’s grenzen en zorg over vluchtelingen en migranten hebben hun weerslag op Nederland. Dat verklaart waarom het buitenland van belang is op 15 maart, bij het…

View original post 623 more words

“Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf”

Wij willen geen kernwapens Nu Niet en nooit.

Jan Gruiters

envelopfolders

Er hangt revolutie in de lucht. Deze week zal een meerderheid van ruim 100 van de 193 staten in de VN een resolutie aannemen die leidt tot juridisch verbod op kernwapens in 2017. De VS en andere kernwapenstaten zijn in paniek en voeren agressief campagne tegen zo’n verbod. De Nederlandse regering, gevangen tussen de Amerikaanse politieke druk en de wil van een meerderheid in de Tweede Kamer en de Nederlandse samenleving, aarzelt.

In 1961 ontvangen alle huishoudens een brochure in de bus. “Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.” De brochure geeft informatie over bombardementen, atoombommen, fall-out en bescherming.

De toonzetting is ernstig maar toch vooral geruststellend. Ernstig: “Reken er echter niet te vast op dat u tijdig door luchtalarm wordt gewaarschuwd. Als het kernwapen met een raket aankomt, is dit zelfs onmogelijk, (…) het is in dit geval dus waarschijnlijk, dat de explosie op een voor u…

View original post 622 more words